Sidebar

เปิดโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2562 ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2562 ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ เทนนิส ฟุตซอล มวยไทย ยูโดและมวยปล้ำ

ภาพโดย : นายกรินทร์  บุญเหมาะ

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure