Sidebar

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports รายการ PUBG MOBILE CAMPUS CHAMPIONSHIP 2019 รอบ Grand Final ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

วันที่ 23 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษนำนักศึกษาจำนวน 4 คน (Slapbaby Team PUBG) เข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports รายการ PUBG MOBILE CAMPUS CHAMPIONSHIP 2019 รอบ Grand Final ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ได้รางวัลอันดับ 4 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure