Sidebar

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดกิจกรรมแข่งขันแฮนด์บอลกระชับมิตร ระหว่างทีม IPE Samutsakhon vs SINE Sports School จากประเทศเดนมาร์ก

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร นำโดยนายวัลลภ คงพุ่ม จัดกิจกรรมแข่งขันแฮนด์บอลกระชับมิตร ระหว่างทีม IPE Samutsakhon vs SINE Sports School จากประเทศเดนมาร์ก  วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure