Sidebar

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ศึกษาดูงานด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชน ThaiPBS

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ศึกษาดูงานด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชน ThaiPBS
 
IPESK NEWS : (22 ก.พ. 62) สาขาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการพัฒนาทักษะตามกรอบคุณวุฒิ 5 ด้านฯ กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานทางด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนตลอดจนเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา
 
ภาพ: ธนพงษ์ กำเนิดสิงห์
ข่าว: นเรศ บัวลวย
 
#sportscommunication #ipesk

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure