Sidebar

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ครบรอบ 41 ปี

 

IPESK NEW: (20 ก.พ. 62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ครบรอบ 41 ปี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานพระพลบดี สถานการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

 

วีดีโอ/ข่าว: คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

 

Link video :   572321694.586156.mp4

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure