Sidebar

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดกิจกรรม "วันเด็กเห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลสึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. สถาบันกาพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้ดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ บริเวณอาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ภาพโดย...นายกรินทร์  บุญเหมาะ

 

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure