Sidebar

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2562 ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ เทนนิส ฟุตซอล มวยไทย ยูโดและมวยปล้ำ

ภาพโดย : นายกรินทร์  บุญเหมาะ

วันที่ 23 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษนำนักศึกษาจำนวน 4 คน (Slapbaby Team PUBG) เข้าร่วมการแข่งขัน E-Sports รายการ PUBG MOBILE CAMPUS CHAMPIONSHIP 2019 รอบ Grand Final ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ได้รางวัลอันดับ 4 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร นำโดยนายวัลลภ คงพุ่ม จัดกิจกรรมแข่งขันแฮนด์บอลกระชับมิตร ระหว่างทีม IPE Samutsakhon vs SINE Sports School จากประเทศเดนมาร์ก  วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร นำนักศึกษาจำนวน 200 คน  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 “BIG DAY” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562  ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

เนื้อหาอื่นๆ...

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure