Sidebar

คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรพลศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 1 "ทุ่งบางขันธ์เกมส์" 6-7 เมษายน 2562 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

 

ภาพโดย :  นายกรินทร์  บุญเหมาะ